Sosákův svět mašinek

Archiv starších změn v MDST
---
Výluky v MDST od 1. 2. 2015
 
Z důvodů výstavby bytového komplexu Královka a napojování komunikací bude zcela uzavřena ulice Budovatelů od křižovatky s Plynární po dočasně vybudovanou točnu pro autobusy MDST. Z těchto důvodů budou v MDST provedené následující změny:
trvalé změny v provozu MDST :
linka č. 31 bude vedena v trase Hlavní nádraží - Šroubárna - Průmyslová - Budovatelů -> Liboc/Anex
linka č. 20 bude ze stanice Klárov prodloužena do stanice Strojírenská, kde bude na provizorní točně u skladů ukončena.
linka č. 50 bude ze zastávky Malá strana vedena přes zastávky Klárov a Průmyslová do stanice Hlavní nádraží
linka č. 57 bude ze zastávky Hlavní nádraží vedena přes zastávky - Šroubárna - Průmyslová a Budovatelů -> ZOO
nová linka:
linka č. 24 Staré Město - Újezd - Za klášterem (z) -  Nuselský klášter (t) - OC Petřiny - Střešovice - Baterie - Hlavní nádraží - Za nádražím - Malá strana - Klárov - Strojírenská
ostatní změny:
změna názvu zastávky (pro linku 41) - zastávka Nuselská ve směru OC Petřiny se přejmenovává na Nuselský klášter, ve směru Staré město/Vinohrady se přejmenuje na Za klášterem
 
Od 1. 2. 2015 bude probíhat rekonstrukce kolejového svršku a rozšíření o jednu kolej s napojením na připravovanou rychlodráhu na letiště v úseku Hlavní nádraží - Nádraží Pražské předměstí. V uvedeném úseku bude zcela vyloučen vlakový provoz. Z těchto důvodů budou v MDST provedené následující změny:
změny linek MDST
TRAM linka č. 5 - úprava rozsahu provozu
VLAK linka č. S6 - linka je v pracovní dny ukončena ve stanici Nádraží Jarov, v sobotu a v neděli jede až do stanice Hlavní nádraží.
VLAK linka č. S7 - linka je v pracovní dny ukončena ve stanici Hlavní nádraží, v sobotu a v neděli je končena ve stanici Nádraží Jarov.
ve stanici Nádraží Jarov je zajištěný přestup mezi linkami S6,S7 a V6
náhradní doprava:
TRAM linka č. 1 Pražské předměstí - Zahradní město - Hlavní nádraží
BUS linka č. V6 Pražské předměstí - Nádraží ST (Hlavní nádraží) - Nádraží Jarov

---
Na nový rok 2015 se otevře po částečné rekonstrukci a částečně zcelá nová čast výpadové ulice k městskému obchvatu a dálnici D7 "Jižní spojka" která v centru bude začínát s křižovatkou ulic Ostrá x Kladenská a druhý konec bude u mimoúrovňového nájezdu na MO7 a D7 (dál bude pokračovat stávající silnice směr Filipov). 
 
Z těchto důvodů dojde od 4.1.2014 5:00 ranního výjezdu k těmto trvalým změnám v MDST IDSTF :
 
zřizují se nové zastávky :
 
Hlavsova (před OC jižní Město)
Dubí (na Staré cestě)
Vrapice (křižovatka na Staré cestě X K habešovně)
Stará cesta (u kostela na Staré cestě)
Jižní spojka (na Jižní spojce)
 
změny ve vedení linek v oblasti na Staré cestě a nové Jižní spojce:
 
linka č. 9 je v dotčené oblasti vedena v trase Ostrá - Jižní spojka - Kralupská - Hlavsova
linka č. 10 je v dotčené oblasti vedena v trase Hlavsova - Hlavsova (Jižní spojka) - Dubí - Vrapice - Tůmova - Stará cesta - Ostrá
linka č. 20 je v dotčené oblasti vedena v trase Vrapice - Tůmova - Stará cesta - Ostrá 
linka č. 22 je v dotčené oblasti vedena v trase Hlavsova - Hlavsova (Jižní spojka) - Dubí - Vrapice - Tůmova - Stará cesta - Ostrá
linka č. 51 je v dotčené oblasti vedena v trase Ostrá - Jižní spojka - Kralupská - Hlavsova
linka č. 52 je v dotčené oblasti vedena v trase   Hlavsova - Hlavsova (Jižní spojka) - Dubí - Vrapice - Tůmova - Stará cesta - Ostrá
 
linka č.36 je nově vedena v trase Jižní město - OC Jižní město - Mrňova - Bílý Kostel - Filipov - Filipov, Statek. Do některých zastávek zajíždějí pouze vybrané spoje.
 
Od 4.1.2015 bude také otevřená tramvajová točna a autobusová stanice před hlavním nádražím. Zastávka Hlavní nádraží se pro autobusy MDST a IDSTF přesouvá do oblasti nového autobusového zálivu a zřizuje se nově výstupní a nástupní zastávka před halou nádraží na tělese nové točny pro tramvajové linky končící na Hlavním nádraží.
 
Z těchto důvodů dochází od 4.1.2014 pro bus od cca 16:00 hod a pro TRAM od 5.1.2014 od 5:00 hod ranního výjezdu k těmto trvalým změnám tras linek v oblasti :
 
Linky č. 3,13,25,28,31,50,54,55 a 58 budou nově ukončeny ve stanici Hlavní Nádraží (ruší se výstupní a nástupní zastávka Podolí pro BUS a Dvorce pro TRAM)
 
Ostatní trvalé změny v MDST a IDSTF od 4.1.2015
 
linka č. 15 bude ze zastávky Autobusové nádraží prodloužena přes Garáže Řepy do stanice Součkova
linka č. 39 nová linka - Hlavní nádraží - Pražská - Arménská - Obalovna - Cukrovar
linky S6 a S7 - nový GVD platný od 5.1.2014 0:01 hod.
 
---
 
Změny v MDST od 1. 11. 2014
 
1. 11. 2014 bude ukončená plánovaná rekonstrukce ulice Soví a Kostelní. V MDST dojde k těmto změnám:

1. - změny názvů zastávek:
 • Soví > Na viničce (pro linky 14,16,27,53,57)
 • Borová > Škola Košíře (pro linky 16,53,57)
 • Nad lesikem > Kostelní (nová) (pro linky 14,16,53,57)
 • Kostelní (původní) > Sídliště Nad lesikem (pro linky 14,16,27,53,57)
 • U divadla > Náměstí Míru (pro linky 15,41,41N)
 • Odstrčilovo náměstí > Vinohradská (pro linky 15,41,41N)
 • Za tratí > Za Bohdalcem (pro linky 21,26)
2. - Změny ve vedení linek :
 • 16 - změna rozsahu provozu na CT
 • 20 - Sítná ... > Brůdek – Flora – Jarov – Klárov ... Jarov - Klárov VS zpravidla každý 2 spoj
 • 23 - Staré město ... > Hlavní nádraží - Šroubárna - Budovatelů > ... Sportovní středisko
 • 24 - linka zrušená
 • 31 - Podolí ... > Hlavní nádraží - Klárov - Budovatelů > ... Anex . Nově vložené spoje v úseku Podolí - Liboc
 • 51 - Jižní město ... > Hlavsova - Ostrá - Brůdek > ... Letiště
 • 53 - Hlavní nádraží ... > Na viničce - Škola Košíře - Kostelní - Sídliště Nad lesikem
 • 54 - Podolí - Hlavní nádraží ... > Stadion - Za stadionem - Bílá Hora - Spiritika > ... Vypich
 • 55 - Podolí ... > Na viničce - Sídl.Nad lesikem - Kostelní > ... Podolí
 • 57 - nová trasa : Homolka - Nemocnice - Brůdek - Staré město - Hlavní Nádraží - Klárov – ZOO - (úsek Hl. n. - ZOO interval 60 minut)

---
 
VÝLUKA V MDST od 01.10 do 25.10 2014
 
 
Od 01.10.2014 do 25.10.2014 budou zcela uzavřené ulice Soví a Kostelní z důvodu kompletní rekonstrukce vozovky v obou ulicích, chodníků a blízkého okolí a kvůli napojení komunikací do Sídliště Nad lesikem II. Z těchto důvodů bude zrušená zastávka Kostelní a dojde k výlukové dopravě na linkách 14,16,20,27,53 a 57. V ulici Na návrší bude zřízena dočasná nástupní a výstupní zastávka Sídliště Nad lesikem
 
Linka č.14 mezi stanicemi Soví a Nad lesikem pojede přes stanici Borová
Linka č.16 směrem z centra pojede jednosměrně ze zastávky Soví přes stanice Borová a Nad lesikem do dočasné výstupní stanice Sídliště Nad Lesikem. Ve smeru do centra pojede ze stanice Sídliště Nad lesikem do stanice Soví a dále po své trase do stanice Staré Město
Linka č.20 bude zkrácena do trasy Sítná - Úzká
Linka č.27 bude ze stanice Soví vedena po trase Borová-nad lesikem-Motol-Weberova do stanice Úzká kde bude ukončená
Linka č.53 mezi stanicemi Soví a Nad lesikem pojede přes stanici Borová
Linka č.57 směrem od Strahova pojede jednosměrně ze zastávky Soví přes stanice Borová a Nad lesikem do dočasné výstupní stanice Sídliště Nad Lesikem. Ve smeru Zahradní město pojede ze stanice Sídliště Nad lesikem do stanice Soví a dále po své trase do stanice Zahradní město.---

Dne 1.9.2014 bude zprovozněný první úsek druhé trolejbusové tratě v úseku Pod Jarovem – Ostrčilovo náměstí – Kottova. Z těchto důvodů dojde k změnám ve vedení linek MDST.

 
změny linek TRAM
 
linka č.1 – je zrušena
linka č.2 – změna intervalů
linka č.3 – ve směru od Strahova ze stanice Lazarská vedena do stanice Vozovna Staré Město. V úseku Dvorce – Strahov jedou pouze spoje v PD do cca 19 hodin.
linka č.4 – změna intervalů
linka č.5 – změna rozsahu provozu
 
změny linek BUS
 
linka č.6 – ruší se zajíždění vybraných spojů do stanic V Sudetech, Mlýnská dolina a Flora
linka č.15 je nově vedena v trase Vypich – Strahov – Podracká – Staré město – Ostrčilovo náměstí – Flora – Autobusové nádraží. Úsek Staré Město – Autobusové nádraží jedou spoje pouze v RaOŠ PD
 
změny linek TROL
 
linka č.40 – změna rozsahu provozu, změna názvu zastávky „Vozovna Strašnice“ na Továrny Strašnice.
nové linky :
linka č. 40N – noční linka, jede po trase linky č.40
linka č. 41 – nová linka : Kottova – OD Petřiny – Ostrčilovo náměstí – Flora – Pod Jarovem v provozu CT
linka č. 41N – noční linka, jede po trase linky č.41

---
 
1. 7. 2014 bude zahájen provoz na trolejbusové lince č. 40. Z toho důvodu budou provedeny trvalé změny ve vedení linek MDST a IDSTF.
 
Změny se dotknou linek: 6,9,10,17,19,22,30,34,36,40,51,52,57 a 59
 
Linka č. 6 - vybrané spoje zajíždějí do zastávek V sudetech, Mlynska dolina a Flora
Linka č. 9 je ze směru Vráž ze zastávky Hlavsova vedena přes zastávky Mrňova, Háje a Jižní město do stanice Jižní nádraží
Linka č. 10 je ze směru Staré město ze zastávky Hlavsova vedena přes zastávky OC Jižní město, Jižní Město a Polní do stanice Šeberov
Linka č. 17 jede po původní trase linky č. 34 (Vráž - Zadov - Rozdělov - Sítná - Jižní Město - Šeberov)
Linka č. 19 jede nově ze stanice Součkova přes stanice Autobusové nádraží, Brůdek, Charouzova, Pod homolkou, Hlavsova, Bílý Beránek a Jižní Město do stanice Jižní nádraží.
Linka č. 22 ve v RaOŠ vedena z Jižního města přes zastávky Hlavsova a Ostrá do stanice Spojovací
Linka č. 30 je zrušená
Linka č. 34 je zrušená
linka č. 36 Je ze směru Filipov vedena ze stanice Mrňova do stanice Jižní Město
Linka č. 40 Nová trolejbusová linka je vedena po trase Nové město - Panelová - Brůdek - Strašnice - Hlavsova - Opatov - Jižní Město
 
Nové zastávky
Pro trolejbusovou linku č. 40 se zřizují nově zastávky Vozovna Strašnice, Za potokem, Strašnice a Starý mlýn ve Strašnické ulici. Nově se zřizuje ve směru Flora stanice Mostek cca před křižovatkou Mostek x Nábřeží x Kralupská. V ulici Pod kasárnou a Pod Jarovem je zřízena nová výstupní a nástupní zastávka pro trolejbusové linky Pod Jarovem.
Pro linku č. 19 se v ulici Pod homolkou zřizují stanice Starý Mlýn a Pod homolkou
Pro linky č. 10 a 17 se v Šeberově v nové zástavbě zřizuje nová výstupní a nástupní autobusová zastávka Šeberov v nově postavené točně.
změna zastávek v oblasti Jižní Město
Zastávka Háje je posunutá cca 200 metrů směrem ke křižovatce Mrňova x Kralupská
Zastávka Opatov je posunutá ke křižovatce Opatovská x Chodovecká
Je zřízena nová zastávka U kostela cca 100 metrů za křižovatkou Mrňova x Opatovká ve směru Jižní město.
změna názvu zastávek
Zastávka Strašnická se přejmenovává na Za tratí
Zastávka Odbočka se přejmenovává na K Šeberovu a převádí se z tarifního pásma M do pásma V


----

 Z důvodu výstavby trolejí pro novou trolejbusovou linku budou v době od 16.5 do cca 15.6 probíhat tyto krátkodobé výluky:

 
 • od 16. 5. 2014 cca 20h do 18. 5. 2014 cca 23:59 bude přerušený provoz tramvají v úseku Dvorce - Spojovací. Výluka se dotkne linky č. 2 a bude zavedená náhradní doprava X2. Linka č. 2 bude ve směru od Strahova ukončená ve stanici Dvorce (v novém technickém obratišti). Náhradní linka X2 bude zavedená v celodenním a nočním provozu na trase    Dvorce - Flora – Autobusové nádraží - Spojovací.
 • od 19. 5. 2014 cca 5:00 do 01. 06. 2014 bude uzavřená ulice Panelová. Výluka se dotkne linek 17, 19 a 55. Linky budou objíždět uzavírku přes Florenc a Autobusové nádraží
 • Od 02. 06. 2014 do 08. 06. 2014 bude uzavřená ulice Na Florenci v úseku Panelová - Brůdek. Výluka se dotkne linek 6,12,15,17,19,22,50,55. Linky č. 6,15,50,55 pojede ze Spojovací přes Ostrou na Brůdek, linka č. 17 bude v provozu v trase  Florenc - Autobusové nádraží - Panelová - V sudetech - Flora, linka č. 19 pojede ze stanice Ostrá přes Spojovací na Floru a dál po své trase. Linka 22 pojede ze stanice Brůdek přes stanice Malé náměstí a Garáže do stanice Staré Město. Linka č. 12 bude ze stanice Spojovací odkloněná a ukončená ve stanici Autobusové Nádraží.
 • Od 09. 06. 2014 cca 5:00 do 15. 06. 2014 cca 23:59 bude uzavřené Levé nábřeží v úseku Brůdek - Mostek. Výluka se dotkne linek č. 6,10,14,19,20,22,51,57. Linka č. 6 bude ze stanice Rozdělov prodloužená do stanice Sítná. Linka č. 10 22 bude ze směru od Jižního města ze stanice Ostrá vedena do stanice Spojovací, kde bude ukončená. Linka č. 14 bude ze stanice Brůdek vedena přes stanici Autobusové nádraží do stanice Škola a dál po své trase. Linka č. 19 bude ze stanice Ostrá vedena přes Spojovací do stanice Flora a dál po své trase. Linka č. 20 bude ze stanice Brůdek vedena přes stanici Autobusové nádraží do stanice Součkova. Linka č. 51 bude ze stanice Brůdek vedena do stanice Nemocnice, kde bude ukončena. Linka č. 57 bude ze stanice ostrá vedena přes stanice Hlavsova a Opatov do stanice Jižní Město.

---
 
ZMĚNY V MDST, s.b.o. IDSTF
 
Z důvodu ukončení rekonstrukce ulic Sítná, Na Fialce a Polní dochází od 1. 4. 2014 k těmto stálým změnám v MDST :
 
Linka č. 6 je zkrácena do trasy Homolka - Rozdělov
Linka č. 9 je prodloužená až do stanice Jižní Nádraží
Linka č. 10 je ze stanice Kralupská nově vedena přes Chodov a Jižní město do stance Jižní nádraží
Linka č. 11 je zkrácena do trasy Letiště - Staré Město
Linka č. 20 je ze stanice Tůmova nově vedena do stanice Sítná
Linka č. 34 je nově vedena v trase Vráž - Šestajovice - Zadov - Rozdělov - Sítná - Škola Na Beránku - Jižní Město - Jižní nádraží - Polní. V úsecích Vráž - Zadov a Jižní město - Polní jednou pouze vybrané spoje
Linka č. 35 je nově vedená v trase Autobusové nádraží - Klánovice - Vráž - Na Šarošce - Důl Michal. V úseku Na Šarošce - Důl Michal a Autobusové nádraží - Vráž jedou pouze vybrané spoje. Spoje jedoucí ze stanice Autobusové nádraží nezajíždějí do stanice Vráž
Linka č. 40 je zrušená
Linka č. 52 je ze stanice Spojovací nově vedena přes stanice Ostrá, Kralupská, Spořilov a Odbočka vedena do stanice Jižní nádraží
Linka č. 56 je ze stanice Autobusové nádraží nově vedena přes stanice Spojovací, Rozdělov, Sítná, Škola Na Beránku a Jižní Město vedena do stanice Jižní nádraží. V úseku Jižní město - Jižní nádraží jede pouze každý druhý spoj.


---

VÝLUKA V MDST OD 7.4.2014 4:30 hod. do 25.04.2014 23:59


Z důvodů výstavby technického T obratiště tramvají na Hlavní třídě bude přerušen provoz tramvají v úseku Dvorce – Olšanská. Výluka se týká linek 1,2,5. Po dobu výluky bude zavedená náhradní doprava, autobusy X1 a X2 a tramvajová linka č. 40. Po dobu výluky bude pro náhradní autobusové linky zastávka Dvorce ve směru centrum posunutá o cca 100 vpřed těsně za tramvajovou křižovatku.
 
Změna provozu:
Linka č. 1 bude zkrácena do trasy Vozovna Staré Město – Dvorce. 
Linka č. 2 bude zkrácena to trasy Strahov – Hlavní nádraží
Linka č. 5 bude zkrácena do trasy Pražské předměstí – Hlavní nádraží
Náhradní doprava:
Linka X1 pojede v trase Dvorce – Bajerova – Olšany a bude v provozu v RaOŠ PD
Linka X2 pojede v trase Hlavní nádraží – Dvorce – Bajerova – Olšany a bude v provozu CT + NP
Linka č. 40 pojede v trase Olšany – Flora – Autobusové nádraží – Škola – Spojovací (CT + NP)

---

Změny v MDST od 9. 3. 2014
 
Důvod změny: zrušení dopravy do průmyslové zóny Obalovna a doplňkové změny v oblasti Rozdělova a Sítné. Zahájení rekonstrukce ÚKD v trase Rozdělov – Šestajovice, příprava výstavby ÚKD v trase Rozdělov – Jižní nádraží
 
Změny BUS denní provoz
Linka č. 6 – vybrané spoje jsou ze stanice Rozdělov prodloužené do stanice Sítná
Linka č. 12 – na linku je převedená linka 32
Linka č. 14 – vybrané spoje jsou ze stanice Kyselák prodloužené do stanice Vráž
Linka č. 16 – Změna rozsahu provozu
Linka č. 20 – bude nově vedena v trase Pražské předměstí - Průběžná - Jahodová – Zahradní Město - Ke stadionu - Holečkova - Stadion - Kostelní - Motol - Brůdek – Jižní město
Linka č. 23 – noční spoje jsou převedeny na linku č. 58, změna rozsahu provozu
Linka č. 24 – bude ze směru Homolka ukončena ve stanici Pod drahami
Linka č. 27 – bude nově vedena v trase ZOO - Arménská - Holečkova - Stadion - Kostelní
Linka č. 31 – bude nově vedena v trase Podolí - Liboc - Sportovní středisko - Anex (VSCT)
Linka č. 32 – linka je přečíslovaná na linku č. 12
Linka č. 33 – změna názvu a charakteru zastávek 
Linka č. 34 – bude nově vedena v trase Jižní město - Tůmova - Sítná – Rozdělov - Zadov
Linka č. 35 – linka bude zrušená
Linka č. 40 – NAD za spoje vlakové linky S3 – linka bude vedena v trase Nádraží Šestajovice - Zadov - Rozdělov – Spojovací a v provozu budou vybrané spoje
Změny BUS noční provoz
Linka č. 52 – bude ze stanice Spojovací nově vedena přes stanice Rozdělov a Sítná do stanice Tůmova a dál po své trase do stanice Jižní město
Linka č. 58 – bude nově vedena v trase Podolí - Hlavní nádraží – Sportovní středisko a pojedou pouze vybrané spoje
Linka č. 59 – bude nově vedena v trase Letiště – Liboc - Hlavní nádraží - Podolí - Staré město - Za stadionem - Bílá hora - Vypich
Změny TRAM
Historická linka č. 99 – bude nově vedena jednosměrně ve směru Muzeum - Lazarská - Václavské n. - Šichtancova - Lazarská – Muzeum
Změny IDSTF – vlakové linky
Linka S3 – na lince bude dočasně přerušen provoz, spoje budou nahrazeny NAD linkou č. 40
Linka S5 - linka bude zrušená bez náhrady.


---

VÝLUKA v MDST

Z důvodu výstavby spojovací jednokolejné tratě bude od 3.2 do 28.2 uzavřená ulice Šichtanova pro veškerý provoz a bude přerušený tramvajový provoz na trati Dvorce-Staré město.
Výluka se týká linek č. 1,3,4,5,16,50,58
po dobu výluky bude zavedená náhradní doprava na lince X1
změny TRAM
linka č. 1 bude zrušená
linka č. 3 bude v provozu pouze v trase Strahov - Hlavní nádraží
linka č. 4 bude v denní provozu ze zastávky Dvorce vedena do stanice Spojovací, v nočním provozu bude zkrácena do trasy Pražské Předměstí - Hlavní nádraží
linka č. 5 bude vedena pouze v trase Pražské Předměstí - Hlavní nádraží.
změny BUS
linka č. 16 bude ze stanice Panská vedena přes stanice Národní, Garáže a Lazarská
linka č. 50 bude ze stanice Šichtancova vedena přes stanice OD Petřiny, U Bondyho a Na Slovance
linka č. 58 bude ze stanice Hellichova vedena přes stanice Václavské náměstí, Lazarská a Garáže
náhradní doprava
linka č.X1 bude vedena v celodenním i nočním provozu v trase Hlavní nádraží - Dvorce-Výtoň-Braník-U Bondyho-OD Petřiny-Šichtancova-Hellichova-Václavské náměstí-Lazarská-Staré město

---

Změny po rekonstrukci letiště a otevřeni spojky Žižkov - Letiště, otevřeni spojky Holešovice - Troja a ukončeni rekonstrukce silnic v Rozdělově a na Zadově. Dojde také k velkému přečíslovaní linek TRAM a BUS . 
Změny budou platné od soboty 1. února 2014
Nové rozdělení číselných řad:
Linka 1 – linka 5… Tram (vybrané linky celodenní provoz)
Linka 6  – linka 36… Bus denní provoz
Linka 51 – linka 59… Bus noční provoz
Linky S3,S5,S6 a S7… Vlakové linky v rámci MDST
ZMĚNY TRAMVAJE
Linka č.1 – přečíslovaná linka č.31, nově je ze zastávky Lazarská je vedena vpravo do zastávky Garáže a Vozovna Staré Město.
Linka č.2 – přečíslovaná linka č.32
Linka č.3 – přečíslovaná linka č.33
Linka č.4 – přečíslovaná linka č.34
Linka č.5 – přečíslovaná linka č.35
Linka č.99 (historická linka) - nový jízdní řád na letní sezonu 2014
ZMĚNY DENNÍ BUS
Linka č.6 – přečíslovaná linka 4, nově je ze zastávky Radotín vedena přes Breston do zastávky ZADOV
Linka č.7 –  Ze zastávky Žižkov je vedena přes zastávky U hangáru a Staré letiště do nově zbudované zastávky LETISTE
Linka č. 11 –  nová trasa - LETISTE - Staré letiště - U hangáru - Žižkov – Ořechovka - Průmyslová - Hlavni nádraží - Podolí - Braník - Staré Město - Brůdek - Hlavsova- Chodov – JIŽNÍ MĚSTO
Linka č.13 –  Ze zastávky Žižkov je vedena přes zastávky U hangáru a Staré letiště do nově zbudované zastávky LETISTE
Linka č.18 – nová trasa ... Žižkov - Cimrmanova - Svobodova - Šroubárna - Hlavní nádraží - Dejvice - Za stadionem - Stadion Strahov (pouze RaOS PD)
Linka č.19 – nově vedena ze zastávky Plynární přes zastávky Park kultury - Holešovická - Pobřežní - Zámeček a dále po své trase do stanice ZOO
Linka č.21 – ze stanice Hlavní nádraží je nově vedena přes zastávky Za nádražím - Malá strana - Kolonie - Kladrubská - Nádraží Jarov – Flora do stanice Autobusové nádraží
Linka č.23 –  nové názvy zastávek Park kultury a Holešovická
Linka č.24 – ze zastávky Hlavní nádraží je nově vedena přes zastávky Průmyslová, Liboc, Sportovní středisko do zastávky Rapice, hřbitov. Úsek Sportovní středisko – Hřbitov jedou pouze VS
Linka č.26 – Nové názvy zastávek Divoká Šárka - Liboc - K letišti - Na padesátníku - LETIŠTĚ
Linka č.30 – přečíslovaná linka 41
Linka č.31 – přečíslovaná linka 43
Linka č.32 – přečíslovaná linka 2
Linka č.33 – přečíslovaná linka 44
Linka č.34 – nová trasa ... STATEK - Nové bytovky - Nádraží Šestajovice - Klánovice - U samoobsluhy - Vráž - Kněžská luka - Kyselák - Za školou - Škola - Spojovací - Ostrovec - Maříkova - V polích - Rozdělov - Podprůhon - Ubytovny - Tůmova - Hlavsova - Spořilov - Mrňova - Opatov - Jižní Město. V provozu VSCT
Linka č.35 – přečíslovaná linka 5
Linka č.36 – přečíslovaná linka 47
ZMĚNY NOČNÍ BUS
Linka 50 – nová trasa ... Staré město – Brůdek – Jarov – Hlavní nádraží – Podracká – Staré město
Linka 51 – nová trasa ... Letiště - Hlavní nádraží - Garáže - Brůdek - Opatov - Jižní Město
Linka 52 – nová trasa ... Obalovna - Hlavní nádraží - Staré město - Brůdek - Spojovací - Klánovice - Statek
Linka 53 – nová trasa ... Pražské předměstí - Bohdalec - Hlavní nádraží - Kostelní - Homolka
Linka 54 – nová trasa ... ZOO - Klárov - Hlavní nádraží - Arménská - Holečkova - Strahov - Vypich
Linka 56 – nová trasa ... Jižní nádraží - Jižní město - Brůdek - Autobusové nádraží - Součkova
Linka 57 – nová trasa ... Vráž - Kyselák - Spojovací - Brůdek - Nemocnice - Poliklinika - kostelní - Strahov
Linka 58 – nová trasa ... Vypich - Bílá hora - Staré město - Brůdek - Jižní město
Linka 59 – nová trasa ... Letiště - Průmyslová - Nádraží Jarov - Spojovací - Rozdělov
ZMĚNY IDSTF VLAK
Linka S6 – vložené dva dopolední spoje a jeden večerní
Linka S7 – vložen noční spoj ve směru na FilipovMDST
 
otevření nové točny ve Vráži
otevření nové spojky mezi Pražským předměstím a Žižkovem
nové zastávky Bohdalecká, Pod Rapidem a Kubánské náměstí
 
1 - linka je přečíslovaná, nově je vedena jako linka č.10
2 - změna názvu zastávky Cihelná na Nádraží Šestajovice
7 - nová zastávka Kubánské náměstí
9 - ze zastávky Klánovice prodloužená do nové točny Vráž
10 - převedená linka č.1
12 - vedená nově ze stanice Holečkova přes stanice Ke stadionu, Zahradní město a Jahodová
13 - nová zastávka Kubánské náměstí a Pod Rapidem
18 - nová trasa Letiště - Pod Rapidem - Hlavní nádraží - Dejvice - Stadion Strahov (RaOŠ PD)
21 - nová trasa Pražské předměstí - Jahodová - Průběžná - Pod průhonem - Zahradní město - Ke stadionu - Podolí (v provozu CT)
25 - Zkrácená do trasy Zoo - Hlavní nádraží
26 - nově vedená přes stanice Cimrmanova, Bohdalec, Průběžná a Pražské předměstí
27 - nově vedená přes stanice Jahodová, Pod průhonem a Svobodová
29 - nová trasa - Autobusové nádraží - Nádraží Klánovice - Překladiště - Šestajovice - Vráž (VSCT)
34 - ze zastávky Průběžná prodloužená po novém tramvajovém tělese do zastávky Pražské předměstí
35 - ze zastávky Průběžná prodloužená po novém tramvajovém tělese do zastávky Pražské předměstí
44 - změna názvů zastávek (Autobusové nádraží - Kyselák - Anex (VSCT))
46 - nová linka - Statek - Šestajovice - Vráž - Kyselák - Škola - Součkova (VSCT)
52 - změna názvu zastávky Cihelná na Nádraží Šestajovice
53 - ze stanice Kyselák prodloužená do stanice Vráž
57 - nová zastávka Kubánské náměstí a Pod Rapidem
59 - nová zastávka Bohdalec
 
Vlak
 
Nové zastávky : Pražské předměstí, Klánovice-zastávka, Vráž a Loděnice
 
S2 - linka zrušená
S3 nový GVD
S6 - nová linka - Pražské předměstí - Hlavní nádraží - Klánovice-zastávka - Vráž - Loděnice
S7 - nový GVD

Výluka kvůli výstavbě nové tramvajové tratě v ulici Na hroudě a výstavbě nové kombinované zastávce TRAM, BUS a VLAK Pražské předměstí.Od 17.10.2013 do 30.11.2013
 
Výluka se dotkne linek 12,21,26,27,34 a 35
 
TRAM :
tramvaje linek č. 34 a 35 budou ukončené v provizorní zastávce Průběžná cca 100 metrů před křížením ulic Průběžná x Na hroudě x Strašnická
linka č.35 nebude v provozu v sobotu a v neděli.
BUS :
linky č 12 a 21 budou ze stanice jahodová vedeny přes stanice Zálesí do provizorní stanice Pražské předměstí.
Linky č. 26 a 27 nebudou mezi stanicemi Jahodová a Průběžná zajíždět do stanic Skalka, Zálesí a Pražské předměstí. Spoje linky č.26 které končili ve stanici Pražské předměstí budou končit ve stanici U včely.
Náhradní doprava nebude zavedená.


Od 1.9.2013 je v provozu nová železniční trať vedoucí kolem Zahradního města na Hlavní nádraží u Hlavní třidy dále trať pokračuje na Nádraží Jarov a u Klánovic se od hlavní koridorové trati odklání regionální trať na Nádraží KlánoviceNádraží Rozdělov a dále pokračuje po své původní trase přez Jižní nádraží a Filipov do Markova. Ruší se autobusové linky IDSTF, zavadí se Účelový provoz (linky č.41-49) a nově se zavádí vlakové linky S2 a S3. Přejmenovává se zastávka Hostinec na Hlavní nádraží a zavádějí se nově zastávky na novém spojení z Malé strany přez Nádraží Jarov na Floru. V nočním provozu se zavádí pro linky 51-58 centrální přestupní bod Hlavní nádraží, kde mají linky 5 minut přestávku pro snadnější přestup cestujících. Noční provoz je realizován v půlhodinovém intervalu.

linka č.2 - zavádí se zastávka Nádraží Klánovice
linka č.3 - změna názvu zastávky Hostinec na Hlavní nádraží
linka č.5 - změna názvu zastávky Hostinec na Hlavní nádraží
linka č.6 - změna názvu zastávky Hostinec na Hlavní nádraží
linka č.7 - změna názvu zastávky Hostinec na Hlavní nádraží
linka č.8 - ze stanice Hlavní nádraží je nově vededena po trase Podolí - Kublov - Braník - Staré město
linka č.9 je zkrácena do trasy Klánovice - Jižní Město
linka č.11 - je nově vedena ze zastávky Hlavní nádraží po trase Hlavní nádraží - Kottova - Panská do stanice Staré Město
linka č.13 - změna názvu zastávky Hostinec na Hlavní nádraží, rozšíření provozu na Neděli večer
linka č.14 - ze stanice Motol je nově vedena přez stanice Brůdek - Ostrá - Spojovací do stanice Kyselák
linka č.18 - změna názvu zastávky Hostinec na Hlavní nádraží
linka č.19 - ze stanice Flora jede po nové spojce přez Nádraží Jarov a kolonii do stanice Malá strana, a přez Klárov do stanice Strojírenská a dále po své trase do stanice ZOO. Menší úprava rozsahu provozu.
linka č.21 - změna názvu zastávky Hostinec na Hlavní nádraží
linka č.23 - změna názvu zastávky Hostinec na Hlavní nádraží, zavádějí se noční spoje
linka č.24 - nová trasa : AUTOBUSOVÉ NÁDRAŽÍ - Flora - Nádraží Jarov - Malá strana - Hlavní nádraží - Kottova - Podracká - Na lučinách - Motol - HOMOLKA - v provozu CT
Linka č.25 - je vedena nově ze stanice Budovatelů přez stanice - Šroubárna - Hlavní nádraží - Dejvice - Za stadionem - Na lučinách a dále po své trase do stanice Homolka
Linka č.27 je vedena ze ze stanice Svobodova přez stanice Husitská a Průmyslová a dál po své pravidelné trase do ZOO
linka č.28 - změna názvu zastávky Hostinec na Hlavní nádraží
linka č.29 zavádí se zastávka Nádraží Klánovice, změna názvů zastávkek mezi Klánovice a Depo Sylvan
linka č.32 - změna názvu zastávky Hostinec na Hlavní nádraží, změna intervalů v sobotu a neděli
linka č.33 - změna názvu zastávky Hostinec na Hlavní nádraží, změna rozsahu provozu
linka č.34 - změna názvu zastávky Hostinec na Hlavní nádraží
linka č.35 - změna názvu zastávky Hostinec na Hlavní nádraží, změna rozsahu provozu
linka č.41 - změna názvu zastávky Hostinec na Hlavní nádraží, změna rozsahu provozu
linka č.42 - nová linka : JIŽNÍ MĚSTO - Mlýn Podvinní - BÍLÝ KOSTEL v provozu vybrané spoje celý týden
linka č.43 - nová linka : PODOLÍ - Obalovna - Farma - CUKROVAR - v provozu vybrané spoje celý týden
linka č.44 - nová linka : AUTOBUSOVÉ NÁDRAŽÍ - Kyselák - LOCHOTÍN, ANEX - v provozu vybrané spoje celý týden
linka č.45 - nová linka : PODOLÍ - Plynární - Sportovní středisko - Rapice - RAPICE, HŘBITOV - v provozu vybrané spoje celý týden
linka č.47 - nová linka : JIŽNÍ MĚSTO - Obchodní centrum J.Město - Bílý kostel, zastávka - FILIPOV, AN MENŠOVICE - v provozu vybrané spoje celý týden
linka č.51 - LETIŠTĚ - Budovatelů - Klárov - HLAVNÍ NÁDRAŽÍ - Výtoň - Staré Město - Brůdek - Bílý Beránek - Roztyly - JIŽNÍ MĚSTO
linka č.52 - VYPICH - Bílá hora - Dejvice - HLAVNÍ NÁDRAŽÍ - Výtoň - Staré Město - Brůdek - Florenc - Autobusové nádraží - Klánovice - STATEK
linka č.53 - PRAŽSKÉ PŘEDMĚSTÍ - Jahodová - Zahradní město - HLAVNÍ NÁDRAŽÍ - Nádraží Jarov - Flora - Brůdek- Spojovací - KYSELÁK
linka č.54 - ZOO - Plynární - HLAVNÍ NÁDRAŽÍ - Panská - Garáže - Brůdek - Panelová - Florenc - Autobusové nádraží - SOUČKOVA
linka č.55 - PODOLÍ - Hlavní nádraží - Dejvice - Za stadionem - Borová - Motol - Brůdek - Flora - PODOLÍ
linka č.56 - OBALOVNA - Arménská - Ke stadionu - HLAVNÍ NÁDRAŽÍ - Výtoň - Újezd - Panská - Na lučinách - Kostelní - Motol - HOMOLKA
linka č.57 - ŽIŽKOV - Budovatelů - HLAVNÍ NÁDRAŽÍ - Podracká - Garáže - Brůdek - Autobusové nádraží - Spojovací - ROZDĚLOV
linka č.58 - VYPICH - Strahov - Klamovka - Arménská - Ke stadionu - HLAVNÍ NÁDRAŽÍ - Nádraží Jarov - Flora - Brůdek - Kralupská - Spořilov - Polní - JIŽNÍ NÁDRAŽÍ
linka č.59 - LETIŠTĚ - Budovatelů - Klárov - Šroubárna - Strašnická - Jahodová - Bertramka - Stadion - Podracká - Staré město - Garáže - Brůdek - Slepá - NEMOCNICE
linka č.S2 - (Hlavní nádraží -) Nádraží Klánovice - Vinice - Lochotín
linka č.S3 - Jižní nádraží - Vinice - Lochotín
linka č.S7 - změna jízdního řádu

 


29.06.2013 - Změny v MDST platné od 30.6.2013.
Od 29.6.2013 se po dvouměsíční rekonstrukci plně otvírá Hlavní třída a nové Autobusové nádraží. Dále bude otevřená spojka z Podolí na Staré město, kde je zavedeno několik nových zastávek. Z důvodu otevření několika provozů v průmyslové zóně se zavádějí účelové linky v denním provozu, které budou označené čísly 41-48
Změny v MDST
Denní provoz
linka č.02 : STARÉ MĚSTO - Brůdek - Škola - Klánovice - STATEK
linka č.04 : HOMOLKA - Brůdek - Spojovací - Ostrovec - ROZDĚLOV
linka č.05 : STARÉ MĚSTO - Podolí - Hostinec - OBALOVNA
linka č.06 : LETIŠTĚ - Ořechovka - Hostinec - Flora - AUTOBUSOVÉ NÁDRAŽÍ
linka č.10 : linka je zrušená a mimo provoz
linka č.11 : STARÉ MĚSTO - Bráník - Podolí - Klárov - ŽIŽKOV
linka č.13 : STARÉ MĚSTO - Bráník - Podolí - Hostinec - Jarov - ŽIŽKOV (vybrané spoje v PD a v                 
                 neděli končí v Podolí)
linka č.15 : STRAHOV - Bílá hora - Podracká - Brůdek - AUTOBUSOVÉ NÁDRAŽÍ
linka č.17 : NEMOCNICE - Brůdek - Flora - SOUČKOVA
linka č.19 : JIŽNÍ MĚSTO - Brůdek - Flora - Hostinec - Plynání - ZOO
linka č.21 : PRAŽSKÉ PŘEDMĚSTÍ - Jahodová - Arménská - Hostinec - PODOLÍ
linka č.22 : SOUČKOVA - Autobus.nádraží - Spořilov - JIŽNÍ NÁDRAŽÍ
linka č.25 : ZOO - Plynární - Malá strana - Hostinec - Podracká - Soví - Motol - HOMOLKA
linka č.27 : OBALOVNA - Pražské předměstí - Jarov - Plynární - ZOO
linka č.28 : PODOLÍ - Dejvice - Bílá hora - VYPICH
linka č.29 : AUTOBUSOVÉ NÁDRAŽÍ - Škola - Klánovice - HLAVNÍ NÁDRAŽÍ
účelová linka č.42 : AUTOBUSOVÉ NÁDRAŽÍ - Škola - Překladové nádr. - STATEK
nová účelová linka č.43 : AUTOBUSOVÉ NÁDRAŽÍ - Škola - Klánovice - Hlavní nádraží - DEPO  
Denní provoz
linka č.31 : Ruší se zastávka Podolí
linka č.32 : Ruší se zastávka Podolí
linka č.33 : Ruší se zastávka Podolí
linka č.34 : Ruší se zastávka Podolí
linka č.35 : Ruší se zastávka Podolí. Úsek Hostinec - Spojovací je v provozu pouze v PD do cca 21h
noční provoz :
linka č.53 : PODOLÍ - Podracká - Brůdek - Flora - PODOLÍ
linka č.54 : ZOO - Plynární - Malá strana - Hostinec - Dejvice - Strahov - VYPICH
linka č.56 : HOMOLKA - Brůdek - Škola - Klánovice - STATEK
linka č.57 : JIŽNÍ MĚSTO - Brůdek - SOUČKOVA
linka č.60 : PRAŽSKÉ PŘEDMĚSTÍ - Jahodová - Husitská - Hostinec - Podolí - STARÉ MĚSTO
linka č.61 : HOMOLKA - Motol - Soví - Podracká - Hostinec - Malá strana - Jarov - ŽIŽKOV
linka č.63 : PODOLÍ - Dejvice - Soví - Motol - Brůdek - Flora - PODOLÍ

 


Výluka

Od 15.6 do 30.6 bude mimo provoz tramvajová trať v úseku Hostinec - Dvorce - Spojovací

Dopravní omezení :
TRAM
Linka č.32 je v provozu po trase Staré město - Dvorce
Linka č.33 je v provozu po trase Stadion Strahov - Hostinec CT + NP
Linka č.34 je v provozu pouze v úseku Průběžná - Hostinec CT + NP
Linka č.31 a 35 je zrušená
BUS
Linka č. 5 je ve celotýdenně ze stanice Hostinec prodloužená přes stanice Dvorce a Flora do stanice Florenc CAN.
Linka č.28 je ve špičkách pracovního dne  ze stanice Hostinec prodloužená přes stanici Dvorce do stanice Flora.
Noční provoz - Autobusy beze změny, NAD NP X35 
Náhradní autobusová doprava : 
NAD - X31 - Podolí - Dvorce - Flora (PD + NV)
NAD - X35 - Hostinec - Dvorce - Flora - Spojovací (CT+NP)

Výluka
Od 1.6 do 15.6 bude mimo provoz tramvajová trať v úsekHostinec - Dvorce
Dopravní omezení :
Linka č.32 je v provozu po trase Staré město - Dvorce - Spojovací
Linka č.33 je v provozu po trase Stadion Strahov - Ke stadionu CT + NP
Linka č.34 je v provozu pouze v úseku Průběžná - Ke stadionu CT + NP
Linka č.35 je zrušená
Náhradní autobusová doprava :
NAD - X35 - Dvorce - Podolí - Hostinec - Ke stadionu - Ke stadionu - Hostinec - Podolí - Dvorce  (CT+NP)
20.05.2013 - Změny v MDST platné od 25.5.2013. Dochází k změně nočního provozu, všechny noční linky budou mít jednotný interval 30 minut. V denním provozu dochází k úpravě několika linek.


MDST
Denní provoz
linka č.12 : KOSTELNÍ - Stadion - Holečkova - Arménská - Jahodová - Průběžná - PRAŽSKÉ PŘEDMĚSTÍ
linka č.14 : VYPICH - Strahov - Kostelní - Motol - HOMOLKA
linka č.19 : JIŽNÍ MĚSTO - Spořilov - Brůdek - Flora - Hostinec - Plynární - ZOO
linka č.20 : OBALOVNA - Arménská - Holečková - Kostelní - Motol - Brůdek - Kačerov - JIŽNÍ MĚSTO
linka č.25 : ZOO - Plynární - Malá strana - Hostinec - Podracká - Kostelní - Motol - HOMOLKA
linka č.26 : LETIŠTĚ ST - Ořechovka - Žižkov - Strašnická - PRAŽSKÉ PŘEDMĚSTÍ - Zahradní město - Kotlářka - STRAHOV (Pražské předměstí - Strahov pouze každý druhý spoj)
nová účelová linka č.41 (bývalá OC1) : JIŽNÍ MĚSTO - OBI - Tesco - JIŽNÍ MĚSTO
nová účelová linka č.42 : CAN - Škola - Překladové nádr. - STATEK
noční provoz :
linka č.51 : LETIŠTĚ - Ořechovka - Hostinec - Garáže - Brůdek - Spojovací - ROZDĚLOV
linka č.52 : HLAVNÍ NÁDRAŽÍ - Klánovice - Škola - Ostrá - Brůdek - NEMOCNICE
linka č.53 : STADION PODOLÍ - Staré město - Brůdek - Flora - STADION PODOLÍ
linka č.54 : ZOO - Plynární - Malá strana - Hostinec - Dejvice - Strahov - VYPICH
linka č.55 : SPORTOVNÍ STŘEDISKO - Plynární - Hostinec - OBALOVNA
linka č.56 : HOMOLKA - Motol - Brůdek - Škola - Klánovice - STATEK
linka č.57 : JIŽNÍ MĚSTO - Hlavsova - Brůdek - Hlavní - SOUČKOVA
linka č.59 : JIŽNÍ MĚSTO - Hlavsova - Brůdek - Motol - KOSTELNÍ
linka č.60 : PRAŽSKÉ PŘEDMĚSTÍ - Jahodová - Průběžná - Šroubárna - Hostinec - STADION PODOLÍ
linka č.61 : HOMOLKA - Motol - Podracká - Hostinec - Malá strana - Budovatelů - ŽIŽKOV
linka č.62 : LETIŠTĚ - Ořechovka - Pražské předměstí - Zahradní město - Stadion - KOSTELNÍ
linka č.63 : STADION PODOLÍ - Dejvice - Kostelní - Brůdek - Flora - STADION PODOLÍ


###### Výluka ######
Z důvodu rekonstrukce tramvajové křižovatky ulic Václavská X Wanerova a přípravy napojení nově plánované tramvajové tratě Garáže-Brůdek bude od 18.4.2013 do 30.4.2013 uzavřena ulice Wanerova a Václavská. Objízdná trasa pro autobusy bude ulicí Hýských, kde budou vyznačené dočasné stanice Újezd, Václavské náměstí a Národní.
Změny ve vedení linek :
TRAM :
Linky č.31 a 33 dočasně zrušeny
Linka č.34 ukončená ve stanici OD Petřiny
BUS :
Linky č.1,2,21,54 a 61 jsou vedeny po trase : Staré Město - Újezd (ul.Hýských) - Václavské náměstí (ul.Hýských) - Národní (ul.Hýských) - Garáže >> a dále po své pravidelné trase.
NAD :
X31 - Staré město - Újezd - OD Petřiny (Vlkův most) - Výtoň (Koňská ul.) - Dvorce - Bajerova - Olšany - Flora - Hlavní - Škola - Spojovací (pouze RaOŠ PD)
X32 - Staré město - Újezd - Václavské nám - Hellichova - Šichtancova - OD Petřiny (CT)

14.04.2013 - Změny v MDST platné od 15.4.2013 :
 MDST :
- linka zkrácena do trasy Obalovna - Hostinec - Stadion Podolí
16 změna trasy : Staré Město - Podracká - Na lučinách - Soví - Kostelní
18 - změna rozsahu provozu
IDSTF
nová linka B3 CAN - Mlýn Podvinní - Cukrovar - Okořská - Hrad - Nový mlýn
nová linka B7 CAN - Obalovna - Farma - Cukrovar - Kováry - Filipov
nová linka úzkokolejné železnice S5 - OBALOVNA - Farma - CUKROVAR

31.03.2013 - Změny v MDST platné od 1.4.2013 :
 
MDST :
6 - Letiště ST - Terminál 1 - Ořechovka - Hostinec - Flora - Hlavní - CAN
7 - Žižkov - Svobodová - Hostinec - Podracká - garáže - Brůdek - Nemocnice ST
11 - Žižkov - Ořechovka - malá strana - Stadion Podolí
14 - VYPICH - Strahov - Soví - Motol - Slepá - NEMOCNICE
15 - STRAHOV - Bílá Hora - Za stadionem - Lavičková - Národní -  Brůdek - CAN
28 - STADION PODOLÍ - Hostinec - Dejvice - Za stadionem - Bílá Hora - VYPICH
29 - CAN - Škola - Klánovice - K nádraží - HLAVNÍ NÁDRAŽÍ - DEPO HOSTIVAŘ (úsek Hl.N-Depo VSCT)
55,57,58 - úprava intervalů
56 - ZOO - Plynární - Ořechovka - Žižkov - Průběžná - Pražské předměstí - Bertramka - Holečková - Stadion - VYPICH
60 - HOMOLKA - Motol - Kostelní - Za stadionem - Bílá hora - STRAHOV - Holečkova - Ke stadionu - Jahodová - PRAŽSKÉ PŘEDMĚSTÍ
Úsek STRAHOV - PRAŽSKÉ PŘED. pouze každý druhý spoj
61 - JIŽNÍ MĚSTO - Ostrá - Brůdek - STARÉ MĚSTO - Podracká - Za stadionem - Bílá Hora - VYPICH
Vybrané spoje končí ve stanici Staré město
IDSTF
linka AE je zrušená a nahrazená linkou B2
linka S1 je zrušená a nahrazená linkou S7
nová linka B2 Letiště ST - Sportovní středisko - Anex - Hlavní nádraží - Depo Hostivař
nová linka B5 CAN - Hostinec - Sportovní středisko - HŘBITOV
nová linka S7 - HLAVNÍ NÁDRAŽÍ - Jižní nádraží - FILIPOV


Změny v MDST od 01.03.2013

Změna vedení linek na Jižním městě a zavedení Integrované dopravy IDSTF

 (změny jsou platné od 1.3.2013 cca 5:00 ranního výjezdu denních spojů)
Změna vedení linek :
1 - STARÉ MĚSTO => Hlavsova - Kačerov - Bílý Beránek - Roztyly - Jižní město - Opatov - Mrňova - Odbočka - U dálnice - Polní - JIŽNÍ NÁDRAŽÍ
3 - LETIŠTĚ => Hlavsova - Kačerov - Chodov - Opatov - JIŽNÍ MĚSTO
9 - skrácena do trasy HLAVNÍ NÁDRAŽÍ - JIŽNÍ MĚSTO
12 - HOMOLKA => Brůdek - Mostek - Ostrá - Kralupská - Tůmova - Hlavsova - Kačerov - Chodov - Opatov - JIŽNÍ MĚSTO
19 - ZOO => Hlavsova - Spořilov - Mrňova - Opatov - JIŽNÍ MĚSTO
22 - (nová linka) - SOUČKOVA - Garáže DP - Za rejdíkem - Hlavní - Florenc CAN - Panelová - Brůdek - Mostek - Ostrá - Kralupská - Tůmova - Hlavsova - Spořilov - Mrňova - Odbočka - U dálnice - polní - JIŽNÍ NÁDRAŽÍ v provozu CT
 
Změna názvu zastávky :
Zastávka Garáže DP se přejmenovává na Garáže Řepy u linek 17,22 a 59
 
Nové linky IDSTF (Integrovaná doprava měst Sosákův Týn a Filipov)
 
autobusová linka ID OC1 (nová linka) - Jižní město - Roztyly - Bílý Beránek - Kačerov - Bauhaus - OBI - TESCO - kačerov - Bílý Beránek - Roztyly Jižní město (pouze uvedeným směrem) v provozu PD 9:00-22:30, SN 10:00 - 23:45
autobusová linka ID AE (Nová linka Airport Expres) Hlavní nádraží - Letiště v provozu CT (ĺinka je vedená přez novou spojku ulic Kladenská-K letišti)
vlaková linka ID S1 (nová linka) Hlavní Nádraží - Sosákův Týn, zastávka - Roztyly - Jižní nádraží - v provozu v PD
autobusová linka ID B1 (nová linka) - Sosákův Týn, Letiště - Sosákův Týn,Hostinec - Sosákův Týn, CAN - Sosákův Týn, Jižní město - Filipov,zastávka - Filipov, Hlavní - v provozu CT

Změny v MDST od 11.02.2013

09.02.2013 - Změny v MDST od 11.2.13, otevření nových stanic po dostavbě železniční tratě Sosákův Týn - Filipov.

linky č. linky č. 1,9,58 se ze stanice Polní prodlužují do nové stanice Jižní nádraží.

linky č. linky č. 10 a  63 se ze stanice V polích prodlužují do stanice Rozdělov.

linky č. 15 a 57 se ze stanice Hlavní nádraží prodlužují do stanice Depo Hostivař31.01.2013 - byl otevřený nový terminál a odjezdová stání pro meziměstské autobusy na novém Centrálním autobusovém nádraží CAN Florenc. Ukončení výluky v Kralupské ulici. Linky č. 2,4,12, 52,57 a 59 se vracejí dosvých pravidelných tras.

Přejmenování autobusové zastávky

stanice Nádraží se přejmenovává na stanici Hlavní nádraží u linek č. 6,9,15 a 57 

Zavedení nových autobusových zastávek :

Florenc CAN - pro linky č. 2,4,12,52,57 a 59 u odbočky do terminálu nového CAN

Nové bytovky - pro linky č. 2 a 63 u nové postavených bytových domů 

Dílny - pro linky č. 6,9,15 a 57 u vlakových dílen nedaleko Hlavního nádraží ST

27.01.2013 - Dnes byla slavnostně otevřená nová tramvajová trať na Zahradní město a Pražské předměstí. Po nové trati budou vedené nové linky 34 a 35. Tramvajová trať bude v budoucnu pokračovat na Sosákovo Letiště okolo Hangárů Jih.

Změny v MDST při příležitosti otevření tramvajové tratě Ke stadionu - Zahradní město - Průběžná platné do 28.01.2013 cca 4:30 ranního výjezdu :


Linka č.1 Je vedena v trase : Staré město - Brůdek - Hlavsova - Bílý Beránek - Jižní Město - Odbočka - Polní
Linka č.9 - upravené intervaly v úseku Jižní město - polní jsou vedené spoje jen v RaOŠ PD
Linka č.22 - je zrušena
Linka č.24 - je ze stanice Spojovací prodloužená do stanice Kyselák
Linka č. 4 - je ze stanice Spojovací prodloužená do stanice - V polích
Linka č. 10 - je ze stanice Spojovací prodloužená do stanice - V polích
Linka č. 14 - je zkrácena do trasy Nemocnice - Strahov - Stadion Strahov
Linka č. 26 - je vdevá po trase Strahov - Holečkova - Ke stadionu - Pražská - Zahradní Město - Jahodová - Pražské předměstí - Průběžná a dále po stávající trase na Letiště
Linka č. 21 - Je vedená nově v trase Pražské předměstí - Průběžná - Jahodová - Arménská - Hostinec - Podolí (RaOŠPD)
Linka č. 8 - je vedená po trase Pražské předměstí - Skalka - Jahodová - Zahradní město - Ke stadionu - Hostinec - Staré Město (CT)
Linka č.15 je vedená po trase zrušené linka č.45 v trase Sportovní středisko - Hlavní nádraží
Linky č. 41 - 45 jsou zrušené

Linka č.31 - Staré město - Dvorce - Spojovací (RaošPD)
Linka č.32 - Stadion Strahov - Dvorce - Spojovací (CT + NP)
Linka č.33 - Staré město - Dvorce - Stadion Strahov (PD do 21)
Linka č.34 - Průběžná - Ke stadionu (Z) - Dvorce - Staré město (CT + NP)
Linka č.35 - Průběžná - Ke stadionu (Z) - Dvorce - Spojovací (PD do 21)

Linka č.51 - Letiště - Budovatelů - Malá strana - Stadion Podolí
Linka č.52 - Stadion podolí - Dejvice - Za stadionem - Kostelní - Brůdek - Hlavní - Stadion Podolí (obousměrně okružní linka)
Linka č,53 - Stadion Podolí - Podracká - Garáže - Brůdek - V sudetech - Flora - Stadion Podolí (obousměrně okružní linka)
Linka č.54 - Stadion Podolí - Podracká - Staré město - Brůdek - Motol - Homolka
Linka č.55 - Sportovní středisko - Hostinec - Pražská - Obalovna - Cukrovar (Obalovna - Cukrovar VSCT)
Linka č.56 - ZOO - Žižkov - Pražské předměstí - Zahradní Město - Arménská - Holečkova - Stadion Strahov
Linka č.57 - Hlavní nádraží - Klánovice - Hlavní - Brůdek - Bílý Beránek - Jižní město - Mlýn (Jižní město - Mlýn VSCT)
Linka č.58 - Polní - Chodov - Spojovací - Kyselák - Anex (Kyselák - Anex VSCT)
Linka č.59 - Nemocnice - Brůdek - Hlavní - Součkova
Linka č.60 - Pražské předměstí - Jahodová - Pražská - Ke stadionu - Strahov - Kostelní - Homolka (Strahov - Pražské před. VSCT)
Linka č.61 - Jiižní město - Spořilov - Brůdek - Staré Město
Linka č.62 - Pražské předměstí - Jahodová - Průběžná - Svobodova - Ořech - Šroubárna - Podolí
Linka č.63 - V polích - Spojovací - Kyselák - Klán - Statek

26.01.2013 - Byla zahájená výstavba centrálního autobusového nádraží na volné ploše Na Florenci mezi ulicemi Kralupská a Spojovací

26.01.2013 - Od 26 ledna 2013 bude z důvodu zahájení výstavby křižovatky u nového CAN uzavřená ulice Kralupská v úseku Panelová - Hlavní. Linky č. 2,4,12,54 a 56 budou uzavřený úsek objíždět přez stanice Flora, Mlýnská dolina a V sudetech. NAD nebude zavedená. Plánované ukončení výluky je 31.01.2013  

06.01.2013 - výluka TRAM v úseku Dvorce - Spojovací :

Od 6.1.2013 (4:30) do 28.1.2013 (4:30) je zastaven provoz na tramvajové trati na hlavní ulici v úseku křižovatka Dvorce - točna Spojovací.

dopravní omezení :

Linky č.32 a 33 nejsou v provozu

na lince č.31 jsou zavedené vložené spoje především v RaOŠ PD

NAD X2 - Dvorce-Bajerova-Olšany-Flora - RaOŠ PD + NV

NAD X3 - Stadion Podolí-Podolí- Dvorce-Bajerova-Olšany-Flora-Hlavní-Škola-Škola(Z)-Spojovací - CT 

21.12.2012 - od 22.12.2012 4:30 hod je ukončená výluka v ulici Ke stadionu a linky č. 14,18,31,32 a 39 se vracejí do svých pravidelných tras. Je zavedená nová zastávka "Kavalírka" mezi stanicemi Pálkova a Klamovka. Linka č. 10 je zkrácena do trasy ANEX - Spojovací

21.12.2012 - obrázek z nově zrekonstruované ulice Ke stadionu >> křižovatka u Školky Klamovka

19.12.2012 - začala krátkodobá výluka tramvajové dopravy v ulici Ke stadionu. Linka č.31 a 39 je zrušená, linka č.32 je ve směru od Spojovací ukončená ve stanici Ke stadionu.NAD X31 - Stadion - Ke stadionu, X39 (noční provoz) Stadion - Ke stadionu - Stadion Podolí, NAD 48 Stadion - Na lučinách - Hellichova - Václavské nám - Staré Město (Denní provoz + VS v noci). Linka č.14 a 20 zajíždí ze stanice Stadion do stanice Strahov a zpět a dál po své trase. Ostatní linky BZ. Plánované ukončení výluk je 23.12.2012 4:30.

15.12.2012 - Od pondělí 17.12.2012 dochází v MDST k těmto změnám :

změny ve vedení linek :

14 - ve směru od Pražského předměstí je ze zastávky Úzká odkloněná do stanice Nemocnice kde je ukončená

22 - ze zastávky Jižní město je prodloužená až do zastávky Polní

Nové zastávky :

Zálesí (u TESCO Pražské předměstí) - linky 15,21,26,27,58

Na hroudě (Strašnická ulice) - linky 8,14,26,27.58.62

V olšinách (Průběžná ul. pouze ve směru Pražské předměstí) - linky 8,14,62

Nový Břevnov (Pražská ul. u odbočky do nové zástavby) - linky 5,20,27,55,57

V sadech (na znamení) (u vrátnice podniku FRUTA, a.s.) linky 16,25,28,52,53

06.12.2012 - ukončení I etapy výluky v Průběžné ulici a zahájena II etapa. Pro linky 8,26,28 a 58 se zavádí nová zastávka Chodovec (mezi stanicemi Jahodová a Arménská před vysokou školou u nového vjezdu TRAM na Průběžnou ulici.

02.12.2012 - od 3.12.2012 bude z důvodu výstavby nové tramvajové tratě postupně uzavírána ulice Průběžná. Dopravní opatření :

I. etapa - uzavřený úsek mezi Jahodovou a Arménskou - linky č. 8,26,27 a 58 budou vedené objízdnou trasou přez zastávky Na groši - Zahradní město - U včely, ND nebude zavedená.

II. etapa - uzavřený úsek mezi Jahodovou a Strašnickou - linky č. 8, 14 a 62 budou vedené objízdnou trasou přes zastávky Skalka a Pražské předměstí. ND nebude zavedená

III.etapa - uzavření křižovatky Jahodová x Průběžná 

linka č.8 a 15 ve směru od Hostinec budou ukončené ve stanici Na groši

linka č.14 ve směru od Kostelní bude odkloněná a ukončená v zastávce Stadion Strahov

linky č.26 a 27 ve směru od Strašnické budou ukončené ve stanici Skalka

linka č.44 (ND) bude vedená po trase : Jahodová - Arménská - Holečková - Ke stadionu - Pražská - Zahradní město - Na Groši v celodenním provozu

v III etapě bude nočním linkám č.58 a 62 umožněn průjezd přes stavbu.

ukončení výluky je naplánované na 09.12.2012

10.11.2012 - od 10.11.2012 se upravují zastávky v oblasti Zahradního Města : pro linky 14,15,21,61 se zřizují zastávky :
- U včely (ve směru Pražské předměstí)
- U lípy (30m za lomenou křižovatkou)
přemisťuje se zastávka :
- Zahradní město (před křižovatku s tramvají,poblíž tram zastávek stejného jména)

09.11.2012 - Zahájení výstavby 1 úseku tramvajové tratě na Letiště (Ke stadionu - Zahradní Město - Průběžná (- Letiště)). Na 1 úseku bude 5 zastávek (2 nové a 3 u již stávajících autobusových zastávek). Dostavba 1 úseku je naplánovaná na leden 2013.

24.10.2012 - změny několika zastávek. Pro linky č. 8,14,26,27,15,21,58,62 se mění názvy zastávek : Nové Dvory na Pražské předměstí a Novodvorská na Průběžná. Pro linky č. 19,23,25,27,54,61 se mění název a charakter zastávky TESCO na Plynární (na znamení). Pro linky č.14,156,20,25,28,53,52,55 se mění název zastávky Spiritka na Na lučinách (od 20h a SONE na znamení)

20.10.2012 - ukončení rekonstrukce točny Staré Město. Linky č.31,33.39 a 99 se vracejí do svých původních tras. Ruší se všechny dočasné zastávky. Zastávka Staré město pro linky 52 a 54 se přemísťují do nově zrekonstruovaného zálivu do zadní části tramvajové zastávky. 

18.10.2012 - Změna názvu zastávek : u linek č. 31,33 a 39 se mění název zastávky Staré město na Václavské náměstí. Pro linky č. 1,2,10,23,31,33,39,52,54 a 99 se mění název zastávky Staroměstská na Staré Město. 

13.10.2012 - od soboty 13.10.2012 do odvolání bude přerušený tramvajový provoz v úseku Lazarská - Staroměstská (-vozovna Staré město) Linky č. 31,33 a 39 budou ze zastávky Lazarská odkloněné a ukončené ve stanci Garáže (u Muzea MDST). Linka č.99 nebude po dobu výluky v provozu. NAD nebude zavedená. Autobusové linky v oblasti Staroměstské budou vedeny po svých trasách, nástupní a výstupní zastávky se přesouvací do občasných zastávek v ulici Vlkova a Wanerova. V ulici Wanerova u křížení s ulicí Panská budou dočasně zřízeny nástupní a výstupní zastávky pro tramvajové linky.
Uzavírka je vynucená rekonstrukcí obratiště Staroměstská + přilehlé točny a přesun vozovny Staré město do Muzea a Garaže MDST Staré město.

12.10.2012 - od pátku 12.10.2012 byla ukončená uzavírka centra Starého města a dokončená rekonstrukce tramvajové tratě. Linky č.31,32,33 a 39 se vracejí ke svému pravidelnému provozu po svých trasách. Linka X39 je zrušená.

05.10.2012 - ukončená uzavírka Vlkovy ulice, linky č. 1,8,21,28,52,54 jsou oět vedené po své trase přez zastávky Újezd, Šichtancova a Hellichova

Od 30.09.2012 do odvolání bude uzavřena Vlkova ulice na Starém městě, linky č. 1,8,21,28,52 a 54 jsou vedeny přez stanice Lazarská - Garáže a Národní.

Od 30.09.2012 do odvolání je přerušen tramvajový provoz v úseku Dvorce - Staroměstská. Linky č. 31,33 a 39 jsou zrušené, o 50% je kapacitně posílená linka č.32. V noci je zavedená NAD X39 v úseku Stadion Strahov - Stadion Podolí. Je posílen denní provoz vloženýmí spoji v linkách 1,3,7,8,21 a 23 v úseku Staroměstská - Hostinec.

Historická linka č.99 zůstává v provozu podle platného JŘ (Muzeum-Staroměstská)

Obě uzavírky jsou z důvodů rekonstrukce ulice Vlková a vytvoření pěší zóny s tramvajovým provozem v oblasti Starého města.

--------------

28.09.2012 - slavnostní otevření zrekonstruovaných Starých garáží u Stareho města s Muzeem DP MDST. Zprovozněná historická linka č.99 v úseku Staroměstská - Muzeum po novém tramvajovém tělese v ulici Wanerova.

Dokončená rekonstrukce ulic Marešová a Šichtancová, otevření nové tramvajové stanice OD Petřiny za stanicí Výtoň (směr vozovna) pro linky 31,33 a 39

--------------

23.09.2012 - Přeložení a úprava křižovatky ulic Úzká a K Homolce a zastávky Úzká. Otevřená zastávka "Weberova" pro linky 4,12,14,24,52,53,55 mezi stanicemi Motol a Úzká

--------------

18.09.2012 - Otevřené nové Garáže Dopravního podniku a zavedení nové autobusové zastávky Garáže DP pro linky č.12,17 a 54

--------------

12.09.2012 - otevření nových zastávek, mezi stanicemu U černý a Nad můstkem byla otevřená zastávka Malé náměstí, mezi stanbicemi Nad můstkem a Brůdek byla otevřená stanice Na strži. Drobné úpravy intrevalů i vybraných linek

--------------

01.09.2012 - v sobotu bude ukončen prázdninový provoz a rozsah provozu se opět vrátí na původní nastavení (den 5:00-23:59 PD, SN 6:00-23:59 ; Noc 0:00-5:00 PD a 0:00-6:00 SN). Ve vedení linek začnou platit drobné úpravy JŘ i vedení linek napříč celým linkovým vedením. Největší změny jsou úplné zrušení školních linek (41-44) a zavedení dvou nových nočních linek č.61 a 62.

--------------

30.6.2012 - byl zaveden prázdninový provoz platný do 31.8.2012. V prázdninovém prvozu je omezen interval u nejexponovanějších linek o cca 20%. Mimo provoz jsou všechny školní linky. Linka č.10 je celodeně ukončená ve stanici ANEX. Linka č.29 je skrácena do trasy Jižní město - Mlýn.Linka č.20 je skrácena do trasy Obalovna - Kostelní.Linka č.21 je vedena po trase ND-Hostinec-PODOLÍ. Linka č6 staví ve všech stanicích na hlavní ulici.

V sobotu a v neděli večer je u vybraných linek ukončen provoz již kolem 23 hodiny a denní zahájen až kolem 7 hodiny ráno. U vybraných nočních linek je rozšířen noční provoz od 23:30 do 6:30. U linek č.31 a 32 je provoz ukončen v SN kolem 22:30, linka č.39 je v SN v provozu do 7:00 hod a večer od 23:00 hod.

--------------

28.6.2012 - Přejmenování původní stanice Kyselák na Kněžská luka. Zřízena nová stanice Kyselák u posledního domu v ulici Hlavní směrem nádraží. Úprava linkoveho vedení u linek č.10,22,55.

--------------

26.6.2012 - byla zřízena nová stanice "Mlýnská dolina" pro linky č. 17,19,53 a 59 mezi Flora a V sudetech cca 50 m od administrativní budovy směrem JM.

--------------

19.6.2012 - zahájení obnovy úzkokolejné dráhy. Původní trasa vedla z Obalovny přez Cukrovar, Mlýn a Cihelnu na Nádraží. Zahájená rekonstrukce prvního úseku mezi továrnou u Obalovny a Cukrovarem

--------------

15.6.2012 - Od 16.6.2012 se po rekonstrukci otevírá křižovatka ulic Ke stadionu - Hlavní a otevírá se nová tramvajová trať Ke stadionu - Strahov (je zrušená dosavadní provizorní k Obalovně). Dochází ke znovuzprovoznění tram linek č. 31 a 32, ruší se bus linka č.30, nově se zavádí noční tramvaj č.39 a dochází k několika změnám u vedení denních a nočních linek. Nové se zřizují zastávky Klamovka a Hřebenka

--------------

11.06.2012 - z důvodů výstavby tramvajové tratě je od 11.6.2012 do odvolání ( konec 6.2012) uzavřen úsek ulice Ke stadionu mezi ulicemi Hlavní a Ke klamovce. Linky č. 5,14,18,52,55 jsou v úseku Holečkova - Ke stadionu odkloněny přez zastávky Klamovka, Bertramka, Arménská, Poštovka a Pražská. Náhradní doprava není zavedená.

--------------

08.06.2012 - Změny v organizaci dopravy v oblasti Jižní město. Otevření nového spojení do průmyslové zóny Malešice - změna organizace dopravy v Malešicích a okolí.

--------------

06.06.2012 - Z důvodů přeložení tramvajového tělesa je od 6.6.2012 do odvolání zrušen provoz linek č.31 a 32 a zavedená mimořádná linka č.30 v trase Obalovna - Hostinec - Flora - Spojovací

--------------

03.06.2012 - zavedení linky č.29 k Mlýnu Podvinní (SPOJOVACÍ - Ostrá - Odbočka - MLÝN PODVINNÍ - v provozu CT)

--------------

01.06.2012 - Změny ve vedení. Otevření nové komunikace do Dejvic. Protažení 15 a 57 z Obalovny k Cukrovaru, zavedení linky 28 a 58 do Dejvic.

--------------

01.05.2012 - změny ve vedení. Otevření nové tramvajové trati na starém městě. Zrušení provizorního vedení tramvají. Změna organizace dopravy v okolí starého města.

--------------

18.4.2012 - změny ve vedení při příležitosti otevření strašnické ulice a staroměstské ulice

--------------

19.03.2012 - drobné změny v linkovém vedení

--------------

13.03.2012 - drobné změny v linkovém vedení

--------------

01.12.2011 - drobné změny v linkovém vedení

--------------

18.11.2011 - Změny v provozu v MDST

--------------

17.11.2011 - zahájení výstavby vlakové linky R3

--------------

15.11.2011 - dokončení úprav a zprovoznění 5 úseku

--------------

04.11.2011 - zahájení úprav V úseku R1

--------------

03.11.2011 - ukončení úprav a zprovoznění IV úseku R1

--------------

02.11.2011 - Změny v MDST od 3.11 - Otevření nové komunikační spojky Arménská - Holečková. Změny se týkají linek : 3,6,15,18 a 26

--------------

27.10.2011 - zahájení úprav na IV úseku R1

--------------

26.10.2011 - ukončení úprav na III úseku R1

--------------

23.10.2011 - zahájení úprav ST v okolí Žižkova a ulice K letišti

--------------

21.10.2011 - zavedení tram linky 33 do skušebního provozu

--------------

20.10.2011 - trvalé změny v MDST u linek 3,10,16 a 22

--------------

19.10.2011 - malá změna trasy linky č.22 >> škola - kyselák - klánovice >>

---------------

18.10.2011 - výstavba okolí u Staroměstské a náhodně po městě

18.10.2011 - malá změna trasy linky č.8 - Nové Dvory-Hostinec-Staroměstská

---------------

17.10.2011 - výstavba okolí u křižovatky a zastávky Hlavní a Flora

---------------

16.10.2011 - zahájení výstavby okolí, budovy, chodníky apod v okolí stanice Škola

16.10.2011 - příprava TRAM linky 31 na trase SPOJOVACÍ - Hlavní - STAROMĚSTSKÁ, příprava zastávek, namapování TRAM soupravy ...

---------------

14.10.2011 - zprovoznění všech linek v mapě MDST, provoz je realizován v plném rozsahu

----------------

13.10.2011 - prodloužení R2

13.10.2011 - Zprovoznění linek 1,3,4,7,8,9,12,17,18,19,22,51,52 a 54 v mapě MDST

13.10.2011 - výstavba stanice Chlum a okolí na 8 km linky R2

----------------

12.10.2011 - Zprovoznění linky č. 24 (STRAHOV-Hostinec-LETIŠTĚ) v mapě MDST

12.10.2011 - Zprovoznění linky č.11 (Šmídova-Flora-V polích) a linky č.13 (Žižkov-Jarov-Podolí) v mapě MDST

12.10.2011 - zrušení linky č. 16 v celém úseku. Spoje převedeny na linku č.10, která byla prodloužena do trasy NÁDRAŽÍ-Anex-Spojovací-POLNÍ

12.10.2011 - Zprovoznění linky č.6 (Letiště-Flora-Nádraží) a linky č.56 (Letiště-Staroměstská-Škola-Nádraží) v mapě MDST

----------------

11.10.2011 - Zprovoznění linky č.15 (Obalovna-Ke stadionu-Stadion-Staroměstská) v mapě MDST

11.10.2011 - Zakomponování vlakových linek R1 a R2 do MDST

----------------

10.10.2011 - Zprovoznění linky č.5 (Strahov-Hostinec-Součkova) v mapě MDST

10.10.2011 - Zprovoznění noční linky č.53 (podolí-Staroměstská-Brůdek-Podolí) v mapě MDST

10.10.2011 - zahájeny testovací jízdy po tramvajovém tělese v celé trase

----------------

09.10.2011 - Zprovoznění linky č.2 (Staroměstská - Hlavní - Klánovice)  v mapě MDST TS2009

09.10.2011 - Zprovoznění linky č.20 (Podolí - Škola - Klánovice-Statek)  v mapě MDST TS2009

09.10.2011 - Spuštění webu

25.08.2016 12:50:59
djsoso
djsoso © 2011-2020
djsoso@centrum.cz
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one